U bevindt zich hier:Taken Secretaris

Taken secretariaat

 De secretaris:
a. voert alle correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en houdt afschrift van alle uitgaande stukken.
b. brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging het door het bestuur goedgekeurde verslag over het afgelopen verenigingsjaar uit.
c. draagt zorg voor de notulering van de algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen.
d. bewaart ingekomen stukken.
e. bewaart het archief, voor zover dit zijn/haar werkzaamheden betreft.

Last edited:
top